Duyuru – imza toplama Batı Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenistan Devleti) tarafından öne sürülen Ermeni iddiası paketine ve dilekçelere katılma ve destekleme hakkında, 29.07.2022

Aşağıda imzaları bulunan bizler, Batı Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenistan Devleti), Cumhurbaşkanı Radik Khamoyan, Başbakan Tigran Pashabezyan ve Parlamento Başkanı Armen Ter-Sargsyan tarafından imzalanan ve BM’ye, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üye Devletlerine ve Avrupa Parlamentosu’na gönderilen Ermeni iddiasına ilişkin paket ve başvuruları kabul ettiğimizi, katıldığımızı ve desteklediğimizi beyan ederiz.

Başvurular şunlardır:
1) Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin (Ermenistan Devleti) “Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin (Ermenistan Devleti) üyeliğine ilişkin Birleşmiş Milletler’e başvurusu”. (25 Mayıs 2018)

2) Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin (Ermenistan Devleti) Birleşmiş Milletler’e başvurusu:
“22 Kasım1920’de, ABD’nin 28. Başkanı Woodrow Wilson’un tarafından verilen Tahkim Kararı’ın, tam adıyla: “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır, Ermenistan’ın denize çıkışı ve Ermenistan sınırına bitişik Türk topraklarının askersizleştirilmesi ile ilgili kararı” nın hayata geçirilmesi ve uygulanması. (29 Mayıs 2018)

3) Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin (Ermenistan Devleti) Birleşmiş Milletler’e başvurusu: ABD’nin 28. Başkanı Woodrow Wilson’un Tahkim Kararına uygun olarak “Batı Ermenistan ve Kilikya topraklarının askerden arındırılması ve Türkiye Cumhuriyeti işgal güçlerinin oradan çekilmesiyle ilgili”. (29 Kasım 2018)

4) Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin (Ermenistan Devleti) Birleşmiş Milletler’e başvurusu: “Ermenistan Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sınır (sınır çizme) ile ilgili olarak”, Paris Barış Konferansı Ermenistan Sınırlarını Tespit Özel Komisyonunun 1920 tarihli raporuna – önerinin ilkeleri ve hükümlerine dayanarak, Ermenistan devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sınırın uygulanması. (7 Ağustos 2019)

5) Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin (Ermenistan Devleti) Avrupa Parlamentosu’na başvurusu: “Avrupa Parlamentosu’nun 18 Haziran 1987 tarihinde kabul edilen “Ermeni Sorununun Siyasi Çözümüne Dair” kararda yer alan hatalar, eksiklikler ve kabul edilemez üsluplarlar ile kararın yeniden düzenlenmesi ve yeniden yazılması hakkında. (5 Aralık 2020)

6) Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin (Ermenistan Devleti) Birleşmiş Milletler’e Başvurusu: “Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin (Ermenistan Devleti) egemenliği, toprak bütünlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti ile devlet sınırı hakkında” Bildiri. (15 Mayıs 2022)

Bu başvurularda eksiksiz hukuki ve siyasi olgular, ve gerekçeler sunulmuştur.

Bu başvurular aslında uluslararası toplumun Ermeni halkının haklarına ilişkin aldığı ancak henüz uygulanmayan kararlara atıfta bulunuyor.

Aşağıda imzası bulunan bizler, şunu beyan ederiz:

 1. Ermenistan Cumhuriyeti, Artsakh Cumhuriyeti ve genel olarak Ermeni halkını ilgilendiren sorunlar, yalnızca Ermeni halkına tanınan sınırsız ve tartışılmaz haklar çerçevesinde ve özellikle Batı Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenistan Devleti) tarafından BM’re, BM Güvenlik Konseyi’ne Daimi Üye Devletlerine ve Avrupa Parlamentosu’na hitaben bahsi geçen dilekçelerde sunulmuştur.
 2. Güney Kafkasya ve Büyük Ortadoğu’da Ermeniler, Rumlar, Asuriler, Yezidiler, Kürtler, Talışlar, Lezgiler dahil bölgenin yerli halkları arasında istikrarlı ve uzun vadeli bir barış tesis etmek… ve diğer halkların haklarını hayata geçirerek ve uygulayarak mümkündür. Doğu sorununun bir parçası olan Ermeni sorunu bugüne kadar çözülememiştir. Ermeni meselesinin adil ve kesin çözümü bölgede barışın tesis edilmesinin ana garantisidir.
 3. Artsakh Cumhuriyeti’ne karşı Azerbaycan – Türkiye – Pakistan – Ortadoğu’nun terörist grupları… 27 Eylül 2020 koalisyonun girişilen benzeri görülmemiş saldırıdan sonra, tüm dünya Ermenileri, Ermeni halkı, zaten yasal-siyasi bir birimdir – sonuçta ortaya çıkan taahhüt, haklar ve eylemlerle bir öznedir.
 4. 22 Eylül 1920’de olduğu gibi, 27 Eylül 2020’de de Ermenistan Cumhuriyeti’ne ve Artsakh Cumhuriyeti’ne yönelik saldırılar, Ermeni meselesinin Ermeni halkına tanınan haklar çerçevesinde adil bir şekilde çözüme kavuşturulmasını engellemeye yönelikti.

Buna göre Ermeni halkının tek bir kurtuluş yolu vardır.

Ulusal, devlete-siyasi, parlamenter dernekler ve oluşumlar da dahil olmak üzere, tüm hukuki ve siyasi imkanları kullanarak, yasal bir siyasi birim olarak hareket etmek, Ermeni meselesinin mümkün olan her şekilde nihai ve adil bir şekilde çözülmesini sağlamak. Bu, yaşama, gelişme ve geleceğe sahip olma hakları için Ermeni halkının mücadelesi niteliksel olarak yeni bir aşamaya girdiği anlamına geliyor.

Aşağıda imzası bulunan bizler, Ermeni iddiaları paketine ve bu yönde yapılan çalışmalara yeni bir yön ve güç kazandırmak için, Birleşmiş Milletlere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Üye Devletlerine ve Avrupa Parlamentosu’na da gönderilecek olan bu bildiriye kişi ve kuruluşları imzalarıyla katılmaya davet ediyoruz.

Sonuç almanın en iyi yolu birlikte hareket etmektir. O halde, Ermeni halkının ve bölgenin diğer yerli halklarının var olma, gelişme ve  geleceğe sahip olma hakkını sağlamak için bu birlik yolundan gidelim.

Bu bildiri katılıma ve imzaya açıktır.

Lütfen aşağıdaki e-posta adresi ile bizi bu konuda bilgilendirin: [email protected]

29 Temmuz 2022

Ermeniceden çeviren: Vrezh Kosayan

***

 1. Eduardos Polatidis (Eduard Polatov) – Ermenistan ve Artsakh Rumlarının “Patrida” örgütünün başkanı, insan hakları savunucusu, Artsakh savaşı katılımcısı
 2. Martik Gasparyan – Nobel Ekonomi Ödülü ve Nobel Barış Ödülü adayı, Rusya Bilimler Akademisi Bilim Konseyi üyesi, Rusya Doğa Bilimleri Akademisi Başkanlığı Üyesi, Uluslararası Dünya Halklarının Manevi Birlik Akademisi Başkan Yardımcısı, Ermeni bilim merkezi “ARMAEN” başkanı, Rusya Doğa Bilimleri Akademisi, Rusya Güzel Sanatlar Akademisi, Uluslararası Dünya Halkları Manevi Birliği Akademisi, Avrupa “EWAN” Akademisi ve Kanada “Uluslararası Bilişim Akademisi” akademisyeni, Avrasya Bilim ve Yüksek Teknolojiler Bilim Konseyi üyesi. 1993, Roma Analitik Merkezi Kulübü üyesi, İktisadi Bilimler Doktoru, Profesör
 3. Levon Beklaryan – Rusya Bilimler Akademisi Merkez Ekonomi ve Matematik Enstitüsü Baş Araştırmacısı, Ermeni Medeniyet Konseyi Başkanı, Rusya Doğa Bilimleri Akademisi Akademisyeni, Fizik ve Matematik Bilimleri Doktoru, Profesör
 4. Saida Ohanyan – “HAMSHENUHI”, Uluslararası Hemşin Ermeni Kadınlar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı, gazeteci ve etnograf
 5. Vahan Babakhanyan – “Khachmeruk” sosyoloji ve siyaset bilimi girişimi kamu örgütü başkanı, Rus-Ermeni örgütleri Koordinasyon Konseyi üyesi
 6. Harmantayan Armenak – “Lusavore Avetis” internet portalı bilgi ve analitik platformun kurucusu ve baş editörü (Fransa)
 7. Tigran Harutyunyan – “Noyan Tapan” medya holding kurucusu ve başkanı, felsefi bilimler adayı
 8. Tigran Babayan – “Koruyucu” Kültürel Değerler ve Miras Koruma Derneği Başkanı (Fransa)
 9. Davit Balayan – Moskova’nın ilk aylık gazetesi “YUSISAPAIL”in kurucusu ve genel yayın yönetmeni
 10. Davit Khinoev – Rus “ASIIRIA” yurtsever hareketi Başkanı
 11. Galust Trapizonian – Abhazya Ermeni Toplumu Başkanı, Abhazya Cumhuriyeti Kahramanı, Abhazya Cumhuriyeti Halk Meclisi – Abhazya Cumhuriyeti Parlamento Milletvekili, Özgürlük Savaşçısı, Abhaz-Gürcü Savaşı sırasında “Marşal Baghramyan” Ermeni Birliği Komutanı
 12. Suren Kerselyan – Diaspora kamu politikacısı, Abhazya Cumhuriyeti eski Başbakan Yardımcısı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
 13. Beatrice Nazaryan – “ARMAEN” Ermeni Bilim Merkezi’nin Fransız şubesinin bilimsel sekreteri, Paris’te Rusça öğretim görevlisi, Sorbonne Üniversitesi Edebiyat Enstitüsü mezunu
 14. Albert Teryan – Diaspora halk figürü (İsrail)
 15. Anastasia Hakobyan – Gazeteci, Rusya Barolar Birliği üyesi, Soçi “Rusya Ermenileri Birliği” gençlik derneği üyesi
 16. Konstantin Ter-Ovanesov – Moskova’daki Tiflis Ermenileri Yurtseverler Birliği Başkanı
 17. Valery Muradyan – Sochi Javakh Ermenileri Yurtseverler Birliği Başkanı, Soçi Ermeni Toplumu Konseyi üyesi
 18. Mikhail Urushanov – Uluslararası avukat, tahkim yöneticisi, krizle mücadele yönetiminde önde gelen uzman, danışmanlık şirketinin genel müdür yardımcısı
 19. Tazminat ve iade konuları uzmanlığı ve değerlendirilmesi için uluslararası bağımsız hukuk-bilim merkezi
 20. Soykırımları Önleme Ermeni Merkezi
 21. ARMINFOCENTER” Ermeni uluslararası bilgi-analitik, kültür-aydınlanma ve hukuk merkezi
 22. ARMAEN” Ermeni Bilim Merkezi
 23. “Talish – sınır yerleşimleri” savaş gazilerinin vatansever örgütü
 24. “Miaban.ru” Ermeni cemaatinin bilgi ve analitik internet portalı
 25. “AGA-Tribunal.info” (“Azerbaycan’da Ermeni Soykırımı”), uluslararası kamu mahkemesinin (mahkeme) Azerbaycan’ın suçları hakkında bilgi ve analitik platformudur.
 26. Maraş Yurtseverler Birliği (Fransa)
 27. “Ermenistan ve Artsakh Çocukları İçin Umut”, Pan-Ermeni Yardım Fonu (Fransa)
 28. Artaşes Mikayelyan – Ekonomist, Rusya Doğa Bilimleri Akademisi akademisyanı, “ARARAT” Uluslararası Akademisi (Fransa) ve Kanada “Uluslararası Bilişim Akademisi” akademisyeni, ekonomi bilimleri doktor, profesör
 29. Yulia Gyuloyan – Batı Ermenistan Cumhuriyeti Kültür Bakanı
 30. Vrezh Kosayan – Batı Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı
 31. Hayk Harutyunyan – Artsakh savaşı katılımcısı, “Sose Mayrik” gönüllü müfrezesi komutanı, “Azatamartik” askeri-yurtsever örgütü başkanı
 32. Narek Abrahamyan – General, Lübnan ve Artsakh savaşları katılımcısı, diaspora kamusal ve siyasi figürü (Lübnan)
 33. Andreas Hovhannisyan – General, Artsakh savaşları katılımcısı, “Artsvabayun” muharebe müfrezesi komutanı, Uluslararası Güvenlik Akademisi üyesi
 34. Aram Torgomyan (ARAMO) – General, Artsakh savaşları katılımcısı, “Ermeni Ulusal Ordusu” gönüllü müfrezesi komutanı, “Ermeni Ulusal Ordusu” askeri-yurtsever örgütü başkanı
 35. Hrazdan Madoyan – Artsakh savaşının katılımcısı, yayıncı, çevirmen
 36. Hayk Yeghiazaryan – Artsakh savaşları katılımcısı, özgürlük savaşçısı, “Spitak” müfrezesinin komutanı, “Özgürlük Savaşçısı” askeri-yurtsever örgütünün üyesi
 37. Alvard Nikoghosyan – “Özgürlük Savaşçısı” askeri-yurtsever örgütü başkan yardımcısı, Artsakh savaşı katılımcısı
 38. Ashot Ashotyan – Artsakh savaşı katılımcısı, özgürlük savaşçısı, “Zhoghovurdi Dzayn” hareketi üyesi, uluslararası halter ustası, uluslararası turnuvaları galibi, dünya ve Avrupa rekortmeni
 39. Arkadi Karapetyan – General, Artsakh öz savunma kuvvetlerinin ilk komutanı
 40. Grisha Sarkisyan – Artsakh savaşları katılımcısı, özgürlük savaşçısı, “Cesur Savaşçılar” müfrezesinin komutanı
 41. Arman Galajyan – Artsakh savaşları katılımcısı, özgürlük savaşçı, ”Bayazet” ” müfrezesi komutanı.
 42. Varazdat Mkrtchyan – Artsakh Savaşları katılımcısı, özgürlük savaşçısı, “Artsiv-30” müfrezesi komutanı.
 43. Arman Stepanyan – Artsakh Savaşları Katılımcısı, özgürlük savaşçısı, “Artsakh Kartalları” müfrezesinin komutanı
 44. Ashot Hambardzumyan – “GLOSSA” insan hakları insan hakları derneği başkanı
 45. Samvel Petrosyan – İnsan hakları savunucusu, “Talish – sınır yerleşimleri” savaş gazilerinin vatansever örgütü üyesi
 46. Ashot Gevorgyan – Fizik ve matematik bilimleri doktoru, profesör
 47. Alexander Manasyan – Erivan Devlet Üniversitesi Felsefe ve Psikoloji Fakültesi Tarih, Teori ve Mantık Profesörü, Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi üyesi, Felsefi Bilimler Doktoru
 48. Stepan Sahakyan – Fizik ve Matematik Doktoru, Profesör
 49. Valentina Barashyan – Rostov Devlet Demiryolları Üniversitesi Yabancı Diller Bölümü doçenti, filolojik bilimler adayı
 50. Harutyun Panosyan – “VAN” etnografik topluluğunun sanatsal yönetmeni, Ermenistan Cumhuriyeti onurlu kültürel figürü
 51. Yervand Torosyan – “MARATUK” etnografik topluluğu sanatsal yönetmeni, Ermenistan Cumhuriyeti onurlu kültürel figürü
 52. Gusan Haykazun (Gagik Haykazun) – Ermenistan Cumhuriyeti onurlu kültürel figürü
 53. Gusan Razmar (Razmar Vardumyan) – Ermenistan Cumhuriyeti onurlu kültürel figürü
 54. Razmik Khosroev – Tiyatro ve sinema oyuncusu, yönetmen, senarist, halk ve ulusal figür, Ermenistan Tiyatro İşçileri Birliği üyesi, G. Sundukyan’ın adını taşıyan Ulusal Akademik Tiyatro oyuncusu, Ermenistan Cumhuriyeti onurlu kültürel figürü
 55. Maria Baghdasaryan – Avukat, gönüllü gençlik hareketi lideri
 56. Shushanna Simonyan – Savaş gazileri ve engelliler için hayırsever tıbbi programların başkanı, damar cerrahı
 57. Mkhitar Movsisyan – Rusya Federasyonu’nun Moskova bölgesindeki çocuklar ve okul çocukları için ek Ermeni eğitimi eğitim merkezinin kurucusu ve başkanı
 58. Artyom Chernamoryan – Petach Tikva şehri Ermeni Toplumu “Nairi” örgütü başkanı, İsrail, uluslararası gazeteci
 59. Mher Harutyunyan – Kachar Bilim Merkezi Başkanı, Shushi Teknoloji Üniversitesi Beşeri Bilimler Bölüm Başkanı, Tarih Doktoru, Doçent
 60. Mariam Avagyan – Azerbaycan SSC’den mülteciler konseyi koordinatörü, “Azerbaycan SSC Ermenileri Birliği” Kamu Kurumu başkan yardımcısı, bio. Bilim Adayı, Doçent
 61. Khachik Chalikyan – “12 Pan-Ermeni Entelektüel Konseyi” girişimci ve organizatörü, film yönetmeni
 62. Gurgen Melikyan – YDU Onursal Profesörü, YDU Doğu Araştırmaları Fakültesi Profesörü, Ermenistan Onurlu Öğretmeni, Rusya Doğa Bilimleri Akademisi Akademisyeni
 63. Armen Marukyan – Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Ermeni Sorunu ve Ermeni Soykırımı Kürsüsü Başkanı, Tarih Bilimleri Doktoru, Profesör
 64. Vardan Khachatryan – Filozof, din bilgini, sosyolog, siyaset bilimci. “Aydınlar Birliği” örgütünün eski başkanı, Cumhuriyet Dini Araştırmalar Merkezi’nin eğitimden sorumlu müdür yardımcısı
 65. Poghos Akopov – Rusya ve SSCB’nin Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi, Rus Diplomatlar Birliği Başkanı, Uluslararası Dış Politika Birliği Başkan Yardımcısı, İmparatorluk Ortodoks Filistin Derneği Onursal Üyesi
 66. Valery Petrosyan – Rusya Doğa Bilimleri Akademisi Başkan Yardımcısı, ARMAEN Onursal Başkanı, Moskova M.V. Lomonosov Devlet Üniversitesi Onursal Profesörü, Ekoloji Enstitüsü Rektörü, BM, AB, RF, Moskova Çevre İşleri Uzmanı, Kimya Bilimleri Doktoru, Profesör
 67. Oleg Gabrielyan – Kırım V. I. Vernadskyi Devlet Üniversitesi Felsefe Fakültesi Dekanı, Felsefe Doktoru, Profesör
 68. Alexander Sosnovsky – Avrupa “EWAN” Akademisi Başkanı, Alman gazeteci, “World Economics” dergisinin yazı işleri müdürü, “Çeçen Sendromu” ve “Gürcü Sendromu” kitapları yazarı, Kültürel Bilimler Doktoru, Profesör (Almanya)
 69. Tessa Hoffmann – Tanıma – Soykırıma Karşı, Uluslararası Karşılıklı Anlayış Çalışma Grubu Başkanı, Berlin Hür Üniversitesi Araştırmacısı, Ermeni Çalışmaları ve Sosyolojisi Araştırmacısı, Felsefe Doktoru
 70. Andranik Khojasarian – Diaspora kamusal ve siyasi figürü (Fransa)
 71. Azat Vardanyan – Kanada Uluslararası Bilgilendirme Akademisi Başkanı, Uluslararası Bilgilendirme Akademisi tam üyesi, New York Bilimler akademisyeni, Dünya Halkları Akademisi Akademisi, büyükusta, ekonomi doktoru, profesör (Kanada)
 72. Aram Khachatryan – “Rusya-Armenia.info” “Rus-Ermeni Stratejik ve Kamu Girişimlerini Destekleme Merkezi” bilgi portalı başkanı, askeri gazeteci
 73. Simon Maghakyan – «Save Armenia Monuments» organizasyonunun yönetici direktörü, araştırmacı, Tufts Üniversitesi tarafından davet edilen araştırmacı (Denver, Colorado, ABD)
 74. Henry Theriault – Worcester Üniversitesi’nde Profesör ve Felsefe Başkanı, Uluslararası Soykırım Birliği’nin eski Başkanı (Worcester, Massachusetts, ABD)
 75. Armen Marsobyan – Southern Connecticut Eyalet Üniversitesi’nde Felsefe Profesörü (New Haven, ABD)
 76. Karen Arevyan – halk figürü, (Büyük Britanya)
 77. Fugasa Matteo – Milano Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Profesör (İtalya)
 78. Hayk Sargsyan – YDU İktisat Fakültesi Dekanı, İktisat (Ekonomi) Doktoru, Profesör, “ARARAT” Uluslararası Akademisi’nin Sorumlu Üyesi (Fransa)
 79. Grigor Barseghyan – Uzmanlar Birliği Başkanı, Fizik ve Matematik Bilimleri Doktoru
 80. Arevshat Avagyan – Ermeni Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı, Ressamlar Birliği ve Ermenistan Gazeteciler Birliği üyesi, şair, romancı, ressam
 81. Hrant Tatos (Hrant Tatosyan) – Ermenistan Halk Sanatçısı, Ermenistan Ulusal Mimarlık Üniversitesi Profesörü, Rusya Sanat Akademisi ve Rusya Doğa Bilimleri Akademisi Akademisyeni
 82. Diko Dikov – General, (Bulgaristan)
 83. Kirill Kulakov – Mali ve Ekonomik Yargı Uzmanları Birliği Başkanı, Moskova Mühendislik ve İnşaat Enstitüsü Rektör Yardımcısı, Ekonomi Doktoru, Profesör
 84. Anna Zakaryan – Kültürel çalışmalar profesörü, “Alpine Violet A. Bakuntsi” tablosunun yazarı, Dresden Galerisi, (Almanya)
 85. Vladimir Delba – Abhazya Devlet Üniversitesi Profesörü, Ekonomi Doktoru
 86. Kama Gogia – Abhazya Devlet Üniversitesi Profesörü, Ekonomi Doktoru Maxim Atayants – Rusya Federasyonu Onurlu Mimarı, Rusya Mimarlık ve İnşaat Bilimleri Akademisi Sorumlu Üyesi
 87. Maxim Atayants – Rusya Federasyonu Onurlu Mimarı, Rusya Mimarlık ve İnşaat Bilimleri Akademisi Onurlu Üyesi
 88. Hovik Avanesov – Stepanakert Üniversitesi (Artsakh) “Mesrop Mashtots” Kafkas Çalışmaları Merkezi Başkanı
 89. Hovik Haykazuni – Yazar, Rusya Doğa Bilimleri Akademisi’nin onurlu üyesi
 90. Armen Lorents (Harutyunyan) – Ressam, Ermenistan Ressamlar Birliği üyesi, Ermenistan Onurlu Pedagogu, Kh. Abovyan’ın adını taşıyan Ermeni Pedagoji Üniversitesi’nde Doçent, Pedagojik Bilimler Adayı
 91. Nvard Chalikyan – “Katsin” gençlik hareketinin lideri
 92. Norik Muradyan – “Spitak” hayır kurumu başkanı, 1988 Spitak depremi sırasında EKP Spitak Cumhuriyet Komitesinin 1. sekreteri, ekonomi doktoru, profesör
 93. Aramais Gevorgyan – Tarih bilimleri adayı
 94. Francois Xavier Tulikunkiko – Afrika Diaspora Birliği Başkanı, Afrika kökenli İnsanların Durumunun Gerçeği ve İyileştirilmesi için “Inganzo Gakondo” (Ataların Kariyeri)
 95. Khdr Khajoyan – Yezidiler Ulusal Birliği Başkanı
 96. Irina Dyachenko – Rerich Vakfı temsilcisi
 97. Galina Ovsyankina – Rerich Vakfı temsilcisi
 98. Anatoly Lebedenko – Rerich Vakfı temsilcisi
 99. Aram Mashuryan – Ressam, Ermenistan Ressamlar Birliği üyesi, Goris Çocuk Estetik Merkezi başkanı, Rusya Doğa Bilimleri Tasarım ve Mimarlık Akademisi muhabir üyesi
 100. Shmavon Shmavonyan – Ressam, Rusya Doğa Bilimleri Akademisi ve “MADEMN” Akademisi akademisyeni
 101. Nerses Melikyan – Ressam, Ermenistan Ressamlar Birliği üyesi, Ermenistan Ulusal Bilimler Akademisi sanat sergisi yöneticisi, Rusya Doğa Bilimleri Tasarım ve Mimarlık Akademisi muhabir üyesi
 102. Harutyun Chalikyan – Heykeltıraş, ressam, karikatürist, Rusya Doğa Bilimleri Tasarım ve Mimarlık Akademisi muhabir üyesi
 103. Shota Melikyan – Ressam, Ermenistan Ressamlar Birliği üyesi, Rusya Doğa Bilimleri Akademisi’nin tasarım ve mimari alanında muhabir üyesi
 104. Farah Suheil – Rusya Eğitim Akademisi’nin yurtdışı üyesi, felsefe doktoru, profesör (Lübnan)
 105. Jochen Bittner – Die Zeit gazetesi muhabiri (Almanya)
 106. Jon Tide – St. Petersburg Devlet Üniversitesi V. Köppen laboratuvarının bilimsel başkanı, Rusya Bilimler Akademisi’nin yurtdışı üyesi, St. Petersburg Devlet Üniversitesi fahri doktoru, profesör
 107. Sebastian Bruns – Güvenlik Politikası Enstitüsü Uzmanı, Kielce Üniversitesi (Almanya)
 108. Nils Reimer – Hamburg Gemi Model Havzası “Hamburg Gemi Model Havzası” (HSVA), Arctic Technology) proje yöneticisi (Almanya)
 109. Johannes Rath – Avukat, Wilhelms’in adını taşıyan Bakanlık Üniversitesi Doktoru, (Hamburg, Almanya)
 110. Johannes Rath – Avukat, Wilhelms’in adını taşıyan Bakanlık Üniversitesi Doktoru, (Hamburg, Almanya)
 111. Federico Lombardi – Vatikan “Joseph Ratzinger / Benedict XVI” Vakfı Başkanı (Vatikan Şehri)
 112. Matteo Arturo Vittorio – Milano Üniversitesi’nde Mimarlık Profesörü, Baş Mimar ve Studio Associato Fugazza’nın Kurucu Ortağı, (İtalya)
 113. Sandro Ricci – 1980’den 2019’a kadar Dünyanın en büyük Hıristiyan festivali olan Rimini’de Uluslar Arası Dostluk Festivali (“Meeting per l’amicizia fra I popoli”) Direktörü
 114. Salvatore Loruso – Bologna Üniversitesi’nde Profesörü, M. Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Sanat Fakültesi’nde Misafir Profesör, Zhejiang Üniversitesi (Çin) Kültürel Miras Enstitüsü’nde Seçkin Profesör ve Misafir Profesör, Akademik Komite Başkanı Zhejiang Eyaleti Kültürel Miras Bürosu Ulusal Kültürel Miras Koruma Ofisi
 115. Angela Marie Braida – Bologna Üniversitesi Kültürel Bilimler Doktoru, kültürel miras alanında bilim koruması uluslararası derginin genel yayın yönetmeni (İtalya)
 116. Ian Kemble – Çek Devlet Ekonomi Üniversitesi’nde (Prag) Profesör
 117. Fran Ulmer – ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Bilim ve Politika Özel Danışmanı (Obama yönetimi altında) (ABD)
 118. Alec Morten – Kıdemli Başkan Yardımcısı, Marsh Maritime Advisory, (Birleşik Krallık)
 119. Yasushi Nakamura – Genel Müdür, Başkan Yardımcısı “Nippon Kaiji Kyokai”, (Japonya)
 120. Felix Henri Tschudi – “Tschudi Shipping Company AS” Yönetim Kurulu Başkanı. (Norveç)
 121. John Edward Sandness – “Tschudi Shipping Company AS” şirket başkanı, (Norveç)
 122. Vladimir Chaya – “İşbirliği” Denetçiler Derneği Kamu Teşkilatı Yönetim Kurulu üyesi ve kurucusu, Moskova Devlet Üniversitesi İktisat Fakültesi Muhasebe, Analiz ve Denetim Bölümü başkan yardımcısı, ekonomi doktoru, profesör
 123. Rustem Yuldashev – Rusya Doğa Bilimleri Akademisi Başkanlığı Üyesi, MGIMO Risk Yönetimi ve Sigorta Başkanı, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Doktoru, Profesör Տատյանա
 124. Tatyana An – “İlkel Rusya” Tüm Rusya doğa festivali başkan yardımcısı, Moskova’daki İtalyan “Italo Calvino” okulunda öğretim görevlis
 125. Hovhannes Okroyan – UNESCO himayesindeki “Antik Kentler” forumunun organizasyon komitesi başkanı, Moskova’daki İtalyan Cumhuriyeti Büyükelçiliği çalışanı
 126. Vardan Grigoryan – Kırım Cumhuriyeti Ermeni Ulusal-Kültürel Özerkliği Askeri-Yurtsever Eğitim Komisyonu Başkanı, “Masis Pigeon” dergisinin Yayın Kurulu üyesi.
 127. Georgi Chobanyan – Avukat, ”EMP” hukuk ve danışmanlık bürosunun ortağı
 128. Elena Hovhannisyan – Ermeni Kültürel İlişkiler Derneği “AOKS-Ukrayna” Başkanı.
 129. Margretta Mirzoyan – “Lagardex” SPI’nin kurucusu
 130. Varduhi Stepanyan – Batı Ermenistan Ermenilerinin soyundan
 131. Lyova Beibutyan – Rusya Sanatçılar Birliği üyesi, heykeltıraş, A.L. St. Petersburg. Stieglitz Devlet Sanat ve Sanayi Akademisi Profesörü
 132. Gayane Janikyan – Rostov Devlet Filarmoni Orkestrası solisti, uluslararası yarışmaları ödül sahibi, Ermenistan Cumhuriyeti Komitas Madalyası sahibi, İnguşetya Cumhuriyeti Onur Sanatçısı
 133. Roma Margaryan – Avukat, St. Petersburg Devlet Üniversitesi ticaret hukuku ustası
 134. Eduard Poghosyan – Şair, çevirmen
 135. Sergey Gomktsyan – Abhazya’nın Gagra Bölgesi Tsandripsha Ermeni Toplumu Başkanı, Abhazya Cumhuriyeti Gagra Bölgesi Halk Meclisi milletvekili
 136. Atom Mkhitaryan – Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi yüksek lisans programı dekanı, bilim adayı, doçent
 137. Jirayr Kocharian – öğretim görevlisi, Berlin Soykırım Komisyonu üyesi
 138. Arsen Melikjanyan –  Diaspora kamusal ve siyasi figürü (Rostov-on-Don)

 

Please follow and like us:

Enjoy this blog? Please spread the word :)