BM’ye Açık Mektup/Başvuru Şuşı’da (Artsakh, Dağlık Karabağ) Azerbaycan’ın Ermeni Soykırımı Suçunun 100. Yıldönümü vesilesiyle BM’ye Açık Mektup/Başvuru

Bundan 100 yıl önce, Mart Ayı’nın şu günlerinde, Türkiye’nin doğrudan desteğiyle Azerbaycan, Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) binyıllık kültür başkenti Şuşı’da soykırım suçu işledi. Binlerce huzurlu Ermeni vahşice öldürüldü ve hayatta kalan Ermeni nüfusu evlerini ve işlerini terk etmek zorunda kaldılar. Ermeni kentinde on binlerce Ermeni’den hiçbiri kalmadı. Bir antik kent barbarlar tarafından yok edildi ve bir kültürel soykırım yapıldı. Azerbaycan, Türkiye ve İŞİD’in işlediği müteakip suçları, o suçların doğrudan devamıdırlar, cezasızlığın bir sonucu, uluslararası toplumun sessizliğinin bir sonucudur.

BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına ilişkin Sözleşme (9 Aralık 1948) ve BM Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlara yönelik Yasal Sınırlamaların Uygulanamamasına İlişkin Sözleşme (26 Kasım 1968) uyarınca,  Şuşı’da Azerbaycan ve Türkiye tarafından 100 yıl önce işlenmiş suçu kınamayı talep ediyor, ancak süresi dolmamış Ermeni Soykırı Suçu ve bu suç karşısında, söz konusu soykırım tandeminin tüm suçlarını kınanmasını talep ediyoruz.

Soykırım suçları failleri, devamcıları, ideologları, sahtekarları, taraftarları ve mevcut durum lehine sessizliği koruyanlar hakkında mahkeme kaçınılmazdır.

Bu sadece zaman meselesidir.

Azerbaycan’nın gerçekleştirdiği suçlar için Uluslararası Kamu Mahkemesi

25 Mart 2020

———————–

Başvuru 22-25 Mart 2020 yılında kabul edildi. “Azerbaycan’nın  İşlediği Suçlara Karşı” çevrimiçi forumunun katılımcıları tarafından kabul edildi. Forumda “Azerbaycan’nın Soykırım Davranışı: tarih ve modernite (yasal-politik değerlendirmeden uluslararası mahkemeye) Şuşı’daki Ermeni nüfusunun katliamının 100. yıldönümünde adanmış uluslararası bilimsel-pratik konferansında tartışldı.

———————–

Sosyolojik ve siyaset bilimi girişimlerinin “Haçmeruk” kamu kuruluşu (Ermenistan)

Bağımsız Uluslararası Tazminat ve Rehabilitasyon Konuları Uzmanlık ve Değerlendirme Hukuk ve Bilim Merkezi

“ERMENİ BİLGİ MERKEZİ” Ermeni Uluslararası Bilgi-Analitik, Kültür-Eğitim ve Hukuk Merkezi (Rusya)

Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nden (Azerbaycan SSC) Mülteciler Forumu (Ermenistan)

Batı Ermeni Parlamentosu Ermeni Soykırımı’nın Tanınması, Kınanması ve Tazminat Sorunları Daimi Komitesi

Rus-Ermeni Stratejik ve Kamu Girişimleri Destek Merkezi (Rusya)

Azerbaycan Ermenileri KÖ (Kamu Örgütü) Meclisi (Ermenistan)

“ERMRUS” Rus-Ermeni Avukatlar (Barolar) Birliği (Rusya)

“Kachar” Bilim Merkezi (Artsakh Cumhuriyeti)

Rus-Ermeni Kamu Hukuki Yardım Merkezi (Ermenistan)

Şuşı Tarih Müzesi (Artsakh Cumhuriyeti)

Rus-Ermeni Örgütleri Koordinasyon Konseyi (Rusya)

Karen Arevyan, blog yazarı, halk figürü (İngiltere)

Matsak Poladyan, diasporanın kamu-politik figürü, özgürlük savaşçısı (Fransa)

Hovik Avanesov, MMU (Mesrop Mashtots Universitesi)  Kafkasya Araştırmalar Merkezi Araştırmacısı (Artsakh Cumhuriyeti)

Başvuru katılmaya açıktır.

Özellikle Başvuruya katılanlar:

Vitali Balasanyan, Artsakh Cumhuriyeti Kahramanı, Tümgeneral, Cumhurbaşkanı Adayı (2012 ve 2020 seçimlerinde)

Tigran Tavadyan, Baş Editör, “Yerkramas” Bilgi Merkezi.

———————–

Հայերենից Թուրքերեն թարգմանությունը՝ Վրեժ Քոսայանի

Ermeniceden Türkçeye çeviren: Vrezh Kosayan

Please follow and like us:

Enjoy this blog? Please spread the word :)