Basın Bildirisi – Batı Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenistan) Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 28. Başkanı Woodrow Wilson’un hakem kararıyla sınırları belirlenmiş bölgede Batı Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenistan) onayını hayata geçirmek ve uygulamak için Birleşmiş Milletlere (BM) başvurdu

2011-2018 yılları arasında Batı Ermenistan Ermenileri’nin haklarının korunması alanında yürütülen faaliyetleri özetleyerek, 1918-1920 yıllarında Ermeni Halkı’na verilen haklar ile ilgili hukuki ve siyasi birleşik paketi dört dilde; Doğu ve Batı Ermenice, Ingilizce, Rusça ve Türkçe olarak Hükümet ve Parlemento resmi https://gov-wa.nt.am / http://wa.nt.am sayfalarına, “Hukuki Paket” bölümüne konulmuştur.
Batı Ermenistan Ermenileri’nin haklarının korunması alanında gerçekleştirilen yasal çalışmaları tamamlayarak bunun sonucunda şekillenen hukuki, siyasi ve yasal alan, ki bunun son etabı Batı Ermenistan Cumhuriyeti Anayasa taslağının halk tarafında tartışılması ve halk oyuna sunulması ve bunun sonucunda Anayasa’nin kabulüdür.
Batı Ermenistan Ermenileri’nin haklarının korunması alanında gerçekleştirilen faaliyetlerin tamamlandığını kabul ederek, Batı Ermenistan (Ermenistan) Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı kurumu, Hükümeti ve Parlementosu kurulmuş ve onların yasallıklarının sağlanması süreci tamamlanmıştır.
Batı Ermenistan (Ermenistan) Cumhuriyeti’nin önemli deklarasyonları, sözleşmeleri, uluslararası antlaşmaları kabul ettiğini ve onayladığını dikkate alarak, Birleşmiş Milletler (BM) tüzüğü dahil olmak üzere, Insan Hakları Evrensel Bildirgesi, “Soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırılması”, Savaş suçlarının ve insan haklarına karşı işlenen suçların zamanaşımının uygulanmaması”, “Devletlerin hakları ve görevleri” sözleşmeleri, Sevr Barış Antlaşması’nın, “Sömürge edinmiş ülkelere ve halklara bağımsızlık verilmesi”, “Her türlü ırk ayrımcılığının ortadan kaldırılmasına ilişkin deklerasyonlar”, “Uluslararası antlaşmalar hakkı” ve Viyana sözleşmesi ve diğer…

Ermeni Halk’ının haklarının korunması sürecinde yeni bir aşamaya gelindiğini dikkate alarak;

Uluslararası hukunun konusu olan; 20. yüzyılın 20. yıllarındaki Ermenistan Devleti’nin devamcısı olarak Batı Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenistan) Ermenistan Devleti’nin tüm hav ve yükümlüklerini üstlenmiştir
ve “Devletlerin hakkarı ve yükümlülükleri konvansiyonuna göre (Montevideo Konvansiyonu) gerekli niteliklere sahiptir; a) daimi nüfus, b) belirli toprak parçası (alan), c) hükümet, d) diğer devletlerle ilişki kurma yeteneği, kalıcı, olumlu, tarfsızlığın ilanı.

Batı Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenistan) Birleşmiş Milletler’e (BM’ye) üye olmak ve aynı zamanda ABD Başkanı Woodrow Wilson’un 22 Kasım 1920’deki hakem kararını hayata geçirmek, hakem kararı ile sınırları belirlenmiş bölgede Batı Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenistan) onayını hayata geçirmek ve uygulamak için başvurma kararı aldı.

İlgili başvurular Mayıs 2018’de BM’lere gönderildi.

Bati Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenistan) Haber Servisi

4 Haziran 2018
Erivan

———————

E-mail: [email protected]

Please follow and like us:

Enjoy this blog? Please spread the word :)