Category: News

29 Mart 2011 tarihli karar “Batı Ermenistan Ermenilerinin ve Batı Ermenistan’ın daimi, silahlı ve pozitif tarafsızlığı hakkında”

KARAR N: 1/2011 –29.03.2011 BATI ERMENİSTAN ULUSAL KONSEYİ ‘KARA VE DENIZ SAVAŞI HUKUKU, TARAFSIZ ÜLKELERIN HAK VE ÖDEVLERI, SAVAŞIN BAŞLATILMASI, DÜŞMANLIKLARIN AÇILMASI HAKKINDA’ 18 EKİM 1907 TARİHİNDE LAHEY’DE İMZALANAN ANTLAŞMAYA DAYANARAK BATI ERMENİSTAN ERMENİLERİNİN VE BATI ERMENİSTAN’IN DAİMİ, SİLAHLI, OLUMLU TARAFSIZLIĞINI İLAN EDİYOR ÖNSÖZ Birinci ve İkinci dünya savaşlarında insanlığın ve özellikle Ermeniler’in manevi, kültürel, …

Continue reading

Load more

Enjoy this blog? Please spread the word :)