Category: Օրենքներ

Քաղվածք № 6 Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 1-ին գումարման 7-րդ նստաշրջանի 2-րդ նիստի արձանագրությունից 29 մայիսի 2018 թ.

Քաղվածք № 6 Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 1-ին գումարման 7-րդ նստաշրջանի 2-րդ նիստի արձանագրությունից 29 մայիսի 2018 թ. Լսեցին – «ԱՄՆ 28–րդ Նախագահ Վուդրո Վիլսոնի 1920 թ. նոյեմբերի 22–ին կայացրած Իրավարար վճռի իրականացման վերաբերյալ, որի ամբողջական անվանումն է՝ «Ամերիկայի Միացեալ Նահանգների Նախագահի որոշումը Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջեւ սահմանի, Հայաստանի դեպի ծով ելքի եւ հայկական …

Continue reading

Հ Ր Ա Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր Արեւմտյան Հայաստանի հայերի պաշտպանության ուժերի Արեւելյան տարածքային միավորման հրամանատար նշանակելու մասին

Հ Ր Ա Մ Ա Ն Ա Գ Ի Ր № 03/2018 11 հունվար 2018 թ. Արեւմտյան Հայաստանի հայերի պաշտպանության ուժերի Արեւելյան տարածքային միավորման հրամանատար նշանակելու մասին   Հիմնվելով՝ «Արեւմտյան Հայաստանի պետական կառուցվածքի, Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի պատգամավորների կարգավիճակի եւ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային Ժողովի կանոնակարգի մասին» օրենքի, 21 հունվար 2014 թ., «Արեւմտյան Հայաստանի հայերի պաշտպանության ուժեր …

Continue reading

ՈՐՈՇՈՒՄ «Արեւմտյան Հայաստանի հայերի պաշտպանության ուժեր կազմավորելու վերաբերյալ»  

ՈՐՈՇՈՒՄ «Արեւմտյան Հայաստանի հայերի պաշտպանության ուժեր կազմավորելու վերաբերյալ» Ընդունված Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) 10 հունվարի 2018 թ. նիստում, որոշում թիվ 01/2018   Համաձայն ՄԱԿ-ի Կանոնադրության 51-րդ հոդվածի՝ «Անհատական եւ հավաքական ինքնապաշտպանության իրավունքի» մասին, 26 հունիսի 1945 թ., Ռուսաստանի Կառավարության Դեկրետի «Թուրքահայաստանի մասին» (Արեւմտյան Հայաստանի մասին), 11 հունվարի 1918 թ., Դաշնակից Տերությունների Գերագույն Խորհրդի կողմից …

Continue reading

Օ Ր Ե Ն Ք «Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին» 23 մայիսի 1969 թ. ընդունված Վիեննայի կոնվենցիայի Ճանաչման, միանալու եւ վավերացնելու մասին

ԱՐԵՒՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը «Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին» 23 մայիսի 1969 թ. ընդունված Վիեննայի կոնվենցիայի Ճանաչման, միանալու եւ վավերացնելու մասին Ընդունված է՝ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) կողմից, 1 նոեմբեր 2017 թ. Հոդված 1. Ճանաչել 23 մայիսի 1969 թ. ընդունված «Միջազգային պայմանագրերի իրավունքի մասին» Վիեննայի կոնվենցիան եւ միանալ դրան: Հոդված …

Continue reading

Օ Ր Ե Ն Ք «Միջազգային հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման մասին» Կոնվենցիան Հաագայում (Նիդերլանդներ), 18 Հոկտեմբերի1907 թ. Ճանաչելու, դրան միանալու եւ վավերացնելու մասին

ԱՐԵՒՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը «Միջազգային հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման մասին» Կոնվենցիան Հաագայում (Նիդերլանդներ), 18 Հոկտեմբերի1907 թ. Ճանաչելու, դրան միանալու եւ վավերացնելու մասին Ընդունված է՝ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) կողմից, 1 նոյեմբերի 2017 թ. Հոդված 1. Ճանաչել Հաագայում (Նիդերլանդներ), 18 Հոկտեմբերի 1907 թ. ընդունված «Միջազգային հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման մասին» Կոնվենցիան եւ …

Continue reading

Օ Ր Ե Ն Ք ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի կողմից 13 սեպտեմբերի 2007 թ. ընդունված «Բնիկ ժողովուրդների իրավունքների մասին» Հռչակագրի Ճանաչման եւ միանալու մասին

ԱՐԵՒՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Գլխավոր Ասամբլեայի կողմից 13 սեպտեմբերի 2007 թ. ընդունված «Բնիկ ժողովուրդների իրավունքների մասին» Հռչակագրի Ճանաչման եւ միանալու մասին Ընդունված է՝ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) կողմից, 1 նոեմբեր 2017 թ. Հոդված 1. Ճանաչել Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Գլխավոր Ասամբլեայի կողմից 13 սեպտեմբերի 2007 թ. ընդունված …

Continue reading

Օ Ր Ե Ն Ք «Պետությունների իրավունքների եւ պարտականությունների մասին» Կոնվենցիան (ստորագրված 26 դեկտեմբեր 1933 թ., համաամերիկյան պետությունների 7-րդ միջազգային համաժողովում (Մոնտեվիդեոյի Կոնվենցիա), որպես պետությունների իրավունքներ եւ պարտականություններ ընդունելու, ճանաչելու եւ վավերացնելու մասին»

ԱՐԵՒՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը «Պետությունների իրավունքների եւ պարտականությունների մասին» Կոնվենցիան (ստորագրված 26 դեկտեմբեր 1933 թ., համաամերիկյան պետությունների 7-րդ միջազգային համաժողովում (Մոնտեվիդեոյի Կոնվենցիա), որպես պետությունների իրավունքներ եւ պարտականություններ ընդունելու, ճանաչելու եւ վավերացնելու մասին» Ընդունված է՝ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) կողմից, 8 հոկտեմբեր 2016 թ.: Համաձայն՝  Ռուսաստանի Կառավարության Դեկրետի «Թուրքահայաստանի …

Continue reading

Օ Ր Ե Ն Ք «Ծովային Իրավունքի մասին» Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Կոնվենցիան ճանաչելու, դրան միանալու եւ վավերացնելու մասին վավերացնելու մասին, ստորագրված 10 դեկտեմբերի 1982 թ.՝ Մոնտեգո-Բեյ քաղաքում, եւ 29 հուլիսի 1994 թ. համաձայնության «Ծովային Իրավունքի մասին» Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Կոնվենցիայի XI մասի իրականացման վերաբերյալ»

ԱՐԵՒՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը «Ծովային Իրավունքի մասին» Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Կոնվենցիան ճանաչելու, դրան միանալու եւ վավերացնելու մասին վավերացնելու մասին, ստորագրված 10 դեկտեմբերի 1982 թ.՝ Մոնտեգո-Բեյ քաղաքում, եւ 29 հուլիսի 1994 թ. համաձայնության «Ծովային Իրավունքի մասին» Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Կոնվենցիայի XI մասի իրականացման վերաբերյալ» Ընդունված է՝ Արեւմտյան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) …

Continue reading

Օ Ր Է Ն Ք «Սեւրի խաղաղութեան պայմանագիրը վաւերացնելու մասին, ստորագրուած 10 օգոստոս 1920 թ., Սեւրում»

ԱՐԵՒՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Է Ն Ք Ը «Սեւրի խաղաղութեան պայմանագիրը վաւերացնելու մասին, ստորագրուած 10 օգոստոս 1920 թ., Սեւրում» Ընդունուած է` Արեւմտեան Հայաստանի Ազգային ժողովի (Խորհրդարանի) կողմից, 23 յունիս 2016 թ. Նկատի առնելով, որ` – Սեւրի խաղաղութեան պայմանագիրը` խաղաղութեան պայմանագիր է, – Մերձաւոր Արեւելքում ոչ մի կերպ չեն դադարում զինեալ հակամարտութիւնները, – Սեւրի խաղաղութեան …

Continue reading

ՕՐԷՆՔ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ԼԵԶՈՒԻ ՄԱՍԻՆ

Օրէնքի բովանդակութիւնը եւ նպատակը Յօդուած 1. Սոյն օրէնքը կը պարունակէ հիմնական դրոյթներ արեւմտահայերէնի, ինչպէս նաեւ արեւելահայերէնի, գրաբարի, հայերէնի բարբառներու, ազգային փոքրամասնութիւններու, այլ ազգերու լեզուներու մասին: Օրէնքը կ՛ընդգրկէ նաեւ դրոյթներ հանրային պատասխանատւութեան մասին, այն է` անհատին տալ հնարաւորութիւն լեզուի եւ անոր գործածման վերաբերեալ հանրային եւ միջազգային ոլորտներու մէջ: Ինչպէս նաեւ Ժեստերու լեզուի ու Պրայելի համակարգի գործածման …

Continue reading

Load more

Enjoy this blog? Please spread the word :)