BİLDİRİ   Batı Ermenistan Ulusal Meclisinin (Parlamentosu) 3. dönem milletvekili seçimlerinin yapılması hakkında, 8 Haziran 2023

 

Sevgili yurttaşlar

 

Sizleri, 29 Ağustos’tan, Erivan saatı ile saat 00-01’den 3 Eylül’e kadar, saat 24:00’a kadar www.elections-western-armenia.info adresinde internet üzerinden gerçekleştirilecek olan Batı Ermenistan Ulusal Meclisi’nin (Parlamento) 3. dönem milletvekili seçimlerine katılmaya davet ediyoruz.

 

BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin 21. Maddesi ve “Yerli Halkların Haklarına Dair” Bildirge’nin maddelerine göre,

2013 yılı Kasım ayında, Batı Ermenistan Parlamentosu milletvekili seçimleri ilk kez elektronik oylamayla internet üzerinden doğrudan yapıldı. Seçimlere 41 ülkeden 17 bin 837 seçmen katıldı, 64 milletvekili seçildi.

1-5 Eylül 2018’de, Batı Ermenistan Ulusal Meclisinin (Parlamento) 2. dönem seçimleri yapıldı. 47 ülkeden 51.500 seçmenin katıldı ve 101 milletvekilini birleşik bir listeyle seçildi.

Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin (Ermenistan) şu anki cumhurbaşkanı Radik Khamoyan, başbakanı Tigran Paşabezyan ve Ulusal Meclis (Parlamento) başkanı Armen Ter-Sarkisyan’dır.

 

Batı Ermenistan Ermenilerinin kimlik ve vatandaşlık web sitesinin şu adreste faaliyet gösterdiğini size bildirelim: www.citizenship-western-armenia.info, Burada Batı Ermenistan Ermenilerinin vatandaşlığı için kayıt ve başvuruda bulunabilirsiniz.

Batı Ermenistan vatandaşı olarak, seçimlere ve halk oylamalarına (referandumlara) katılma, seçme ve seçilme, ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti devlet sisteminin çalışmalarına katılma hakkını elde edersiniz.

 

Ermenilere tanınan hakları uluslararası platformlarda öne çıkarmak ve korumak, şu anda bu hakları takip etmekle görevli Batı Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenistan) devlet yapılarının meşruiyetini korumak ve gücünü geliştirmek açısından önemlidir.

 

Hukukun üstünlüğü, yasanın üstünlüğü ve hukuk kuralının üstünlüğü, Ermenilerin ve ülkenin korunması son derece önemli ilke ve süreçlerdir, ancak Ermeni halkına tanınan hakların hayata geçirilmesi ve hayata geçirilmesi için adımlar atılmazsa bunlar da yeterli değildir. Paris Barış Konferansı sırasında Ermeni halkının zaman aşımı olmayan ve iptal edilemez olan hakları ile ilgili olarak bir dizi kararın alındığı artık yaygın olarak biliniyor.

Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin (Ermenistan Devleti) 2018 yılından itibaren bu yönde temel çalışmalara başladığını hatırlatalım. BM’ye, BM Güvenlik Konseyi Daimi Üye Devletlerine sekiz dilekçe gönderildi, Avrupa Konseyi’ne başvuru yapıldı, Artsakh Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının tanınması kararı alındı.

 

Aşağıda bu dilekçelerin başlıklarını ve kronolojisini sunuyoruz.

 

 • Birleşmiş Milletlere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne, “Birleşmiş Milletler Teşkilatı Üyeliğine İlişkin” başvuru, 25 Mayıs 2018.
 • Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne 22 Kasım1920’de, Amerika Birleşik Devletleri’nin 28. Başkanı Woodrow Wilson tarafından verilen Tahkim Kararı’nın, tam adıyla: “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınır, Ermenistan’ın denize çıkışı ve Ermenistan sınırına bitişik Türk topraklarının askersizleştirilmesi ile ilgili” yapılan başvuru, 29 Mayıs 2018.
 • Birleşmiş Milletlere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne “Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin ve Kilikya topraklarının askersizleştirilmesi, Türk işgal güçlerinin oradan çekilmesi ile ilgili yapılan başvuru”, 20 Kasım 2018.
 • Birleşmiş Milletlere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne “Ermenistan Devleti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki sınır (sınır belirlenmesi) ile ilgili” yapılan başvuru, 7 Ağustos 2019.
 • Avrupa Parlamentosuna “Avrupa Parlamentosu’nun 18 Haziran 1987’de kabul ettiği “Ermeni Sorununun Siyasi Çözümü Hakkında” karardaki hatalar, eksiklikler ve kabul edilemez ifadeler ve onları düzenleme ve yeniden yazım hakkında” yapılan başvuru, Aralık 2020.
 • Birleşmiş Milletlere, devlet başkanlarına ve uluslararası kuruluşlara hitaben “Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin (Ermenistan Devleti) egemenliği ve toprak bütünlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti ile devlet sınırı hakkında”, Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin yaptığı bildiri, 15 Mayıs 2022.
 • Birleşmiş Milletlere, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne, “Ermeni halkının Birinci Dünya Savaşı sırasında uğradığı maddi kayıpların tazminine ilişkin” yapılan başvuru, 25 Eylül 2022.
 • Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin (Ermenistan Devleti) “Artsakh Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıma” kararı, 22 Şubat 2023.

 

Bahsi geçen tüm süreçler devam etmekte olup, gerekirse adli merciler de dahil olmak üzere ilgili uluslararası mercilere devredilecektir. Hakların korunmasına yönelik bu koleksiyon kılavuzunda belirtilen tüm gerçekleri daha ayrıntılı olarak tanıyabilirsiniz.

 

Ermeni halkının yaşama, gelişme ve geleceğe sahip olma hakları için bu zorlu ama adil mücadeleyi mutlaka kazanacağımıza inanıyoruz.

 

Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) 3. dönem milletvekili seçimlerinin usulüne uygun olarak yapılması ve bunlara aktif katılımınız, Ermeni halkının hakları için yürütülen çalışmalara yeni bir soluk getirecektir.

 

Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) Basın Servisi

08.06.2023

 

***

 

Batı Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenistan Devleti) Cumhurbaşkanının, Batı Ermenistan Ulusal Meclisinin (Parlamentosu) 3. dönem parlamento seçimlerinin yapılmasına ilişkin 8 Haziran 2023 tarihli ve № 05/2023’lu kararnamesini ekte sunuyoruz.

 

 

KARARNAME

 

dayalı

– 24 Mayıs 2013 tarihli Batı Ermenistan Ulusal Meclisinin (Parlamentosu) kurulmasına ilişkin deklarasyona dayanarak,

– “Batı Ermenistan Devlet Yapısı, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) Milletvekillerinin Statüsü ve Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) İçtüzüğü Hakkındaki” kanuna dayanarak,

– 06.06.2023 tarihli Batı Ermenistan Ulusal Meclisinin (Parlamento) 2. dönem 4. oturumu kararına dayanarak,

 

Aşağıdaki hususları onaylamak:

 • Batı Ermenistan Ulusal Meclisinin (Parlamento) 3. dönem milletvekili seçimlerinin yapılmasına yönelik hazırlıklara ilişkin olarak, milletvekili seçimlerinin tarihi ve yeri de dahil olmak üzere, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) Başkanlığının 07.06.2023 tarihli teklifleri․
 • Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) 3. dönem milletvekili seçimlerinin internet üzerinden aşağıdaki , www.elections-western-armenia.info, 29 Ağustos 2023’ten Yerevan saatiyle saat 00:01’den – 3 Eylül 2023’e, Erivan saatiyle saat 24:00’te kadar yapılması.
 • Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) 3. dönem için milletvekili adaylarının belirlenmesi ve seçim öncesi kampanyanın 10 Temmuz 2023’te başlaması ve 28 Ağustos 2023 tarihine kadar devam etmesi.
 • Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) 3. dönem milletvekili adaylarının resmi kayıtlarının 1 Ağustos 2023 – 28 Ağustos 2023 tarihleri ​​arasında yapılması.
 • Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) seçimlerine katılmak üzere adayların belirlenmesi şu şekilde yapılır:

-Vatandaş tarafından, adaylığını göstermek suretiyle,

– vatansever ve vatansever kamu kuruluşları ve birlikleri tarafından aday gösterilmesi süretiyle.

 • Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) milletvekili adayı, kayıt için gerekli olan aşağıdaki belge listesini Merkez Seçim Komisyonuna sunmalıdır:
 • Batı Ermenistan Millet Meclisi milletvekili adayının önceden doldurulmuş anket örneği,

Fotoğraf,

Kimlik belgesi – pasaport,

Otobiyografi (köklerin, ailenin öyküsü, soykırım ve tehcirden dolayı insani, maddi ve diğer kayıpların kaydedilmesi),

Seçim öncesi program,

Kendisini Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) milletvekili olarak aday gösteren 100 (yüz) Batı Ermenistan vatandaşının imza listesi.

Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) milletvekili adayı, yukarıda belirtilen kayıt için gerekli belgeleri Parlamentonun resmi adresine E-posta: [email protected] gönderecektir.

 • Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin resmi internet sitelerinde: www.elections-western-armenia.info, www.parliament-wa.info, www.gov-wa.info, www.citizenship-western-armenia.info, Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) milletvekili aday anketini Ermenice, İngilizce, Rusça, Fransızca, Türkçe ve Arapça dillerinde yaymak.
 • Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) seçimlerine katılabilmek için milletvekili adaylarının Batı Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenistan Devleti) vatandaşlığına sahip olmaları ve yukarıda belirtilen resmi internet sitelerine kayıt olmaları gerekmektedir.
 • Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) 3. dönem milletvekili seçimlerinin ve Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) 3. dönem 1. oturum milletvekili seçimlerinin yapılması için Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) başkanlığı tarafından sunulan bütçeyi onaylamak.
 • Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) Daimi Komitelerinin listesini Batı Ermenistan Ulusal Meclisinin (Parlamentosu) resmi web sitesinde yayınlamak, böylece adayın Parlamentonun bir veya daha fazla komitesine katılımını sağlama ve faaliyetlerini genişletme konusunda bir seçim yapma fırsatı olsun.
 • Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) seçimlerine katılma istediğini beyan eden Batı Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenistan Devleti) vatandaşlarının 1 Temmuz 2023 tarihinden 3 Eylül 2023 dahil olmak üzere kayıt işlemlerini yürütmek.
 • Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamentosu) seçimlerine katılma istediğini beyan eden Batı Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenistan Devleti) vatandaşlarının, yukarıda belirtilen resmi web sitelerine kayıt yaptırmalıdır: elections-western-armenia.info, www.parliament-wa.info, www.gov-wa.info, www.citizenship-western-armenia.info.
 • Batı Ermenistan Ulusal Meclisini (Parlamento) oluşturan Merkez Seçim Komisyonuna (MSK) tüm seçim sürecini düzenleme ve yürütme yetkisi vermek.
 • Seçim sonuçları Merkez Seçim Komisyonu tarafından onaylanır ve 12 Eylül 2023 tarihine kadar Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin (Ermenistan Devleti) aşağıdaki resmi web sitelerinde yayınlanır: elections-western-armenia.info, www.parliament-wa.info, www.gov-wa.info, www.citizenship-western-armenia.info.
 • Seçimlerin bitiminden sonraki bir ay içinde Batı Ermenistan Ulusal Meclisi (Parlamento) 3. dönem 1. oturumunu gerçekleştirmek.
 • Bu kararı Batı Ermenistan Cumhuriyeti’nin (Ermenistan) resmi internet sitelerinde yayınlamak.
 • Bu kararname yayımlandığı andan itibaren yürürlüğe girer.

 

 

Radik Khamoyan

Batı Ermenistan Cumhuriyeti (Ermenistan) Cumhurbaşkanı.

 

8 Haziran 2023

 

——————

 

Ermeniceden çeviren: Vrezh Kosayan

Հայերենից թարգմանությունը՝ Վրեժ Քոսայանի

Please follow and like us:

Enjoy this blog? Please spread the word :)