Category: Ազգային Խորհուրդ

Կիլիկիայի Հայերի Ազգային Խորհրդի Հռչակագիրը

Նախաբան Դեռեւս Հայկեան Արամի իշխանութեան տարիներին Կիլիկիայի հիւսիսային հատուածը մտնում էր Հայքի Կազմի մէջ: Մ. թ. այ. 1-ին դարում Սելեւկեան թագաւորութեան աւագանին Հայոց արքայից արքայ Տիգրան Մեծին հրաւիրեց զբաղեցնելու Անտիոքի գահը, որին պատկանում էր նաեւ Դաշտային Կիլիկիան: 395 թ.-ին Հռոմէական կայսրութեան բաժանումից յետոյ, Կիլիկիան ընդգրկուեց Արեւելեան Հռոմէական կայսրութեան (Բիւզանդիայ) կազմում, որից յետոյ մի շարք հայկական …

Continue reading

Կիլիկիայի Հայերի Ազգային Խորհրդի հիմնադիր ժողովի որոշումը

2017 թուականի յունիսի 21-ին տեղի ունեցաւ Կիլիկիայի Հայերի Ազգային Խորհրդի հիմնադիր ժողովը, որը քննութեան առաւ հետեւեալ հարցերը. Կիլիկիայի Հայերի Ազգային Խորհրդի հիմնադրման հարցը, Կիլիկիայի Հայերի Ազգային Խորհրդի նախագահութեան կազմաւորման հարցը, Կիլիկիայի Հայերի Ազգային Խորհրդի կողմից` «Կիլիկիայի Հայերի իրաւունքների մասին» Հռչակագրի ընդունումը եւ յայտարարումը: Միաձայն քուէարկութեամբ` -հաստատուեց Կիլիկիայի Հայերի Ազգային Խորհրդի հիմնադրումը, -կազմուեց Կիլիկիայի Հայերի Ազգային …

Continue reading

Արեւմտեան Հայաստանի հայերի եւ Արեւմտեան Հայաստանի զինեալ չեզոքութեան մասին որոշումը

ՈՐՈՇՈՒՄ թիւ 1/2011 – 29.03.2011 թ.   ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ   <<ՉԷԶՈՔ ՊԵՏՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ԵՒ ԱՆՁԱՆՑ ԻՐԱՒՈՒՆՔՆԵՐՈՒ ԵՒ ՊԱՐՏԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐՈՒ ՄԱՍԻՆ ՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ ԺԱՄԱՆԱԿ>> ՀԱԱԿԱ, 18 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 1907 Թ. ՊԱՅՄԱՆԱԴՐՈՒԹԵԱՆ (Convention V) ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՀԻՄԱՄԲ ԿԸ ԿԱՏԱՐԷ   – ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ –   ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԵՐՈՒ ԵՒ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄՇՏԱԿԱՆ, ԶԻՆՈՒԱԾ, ԴՐԱԿԱՆ ՉէԶՈՔՈՒԹԻՒՆԸ Ն Ա Խ Ա Բ …

Continue reading

Արեւմտեան Հայաստանի կառավարութիւն կազմելու մասին հռչակագիրը

ՀՌՉԱԿԱԳԻՐ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅԵՐՈՒ ԱԶԳԱՅԻՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԻ Արեւմտեան Հայաստանի Հայերու Ազգային Խորհուրդը, արտայայտելով Արեւմտեան Հայաստանի հայոց կամքը ու գիտակցելով իր պատասխանատւութեան խիստ կարեւորութիւնը իր ժողովուրդի հանդէպ, զոր կ’առնչուի անոնց իղձերու իրականացման եւ խեղաթիւրուած արդարութեան վերականգնման գործընթացին, հանդէս կու գայ հրապարակելու հետեւեալ որոշումը՝ Յենուելով միջազգային հետեւեալ հանգամանքներու վրայ. ա) ՄԱԿ-ի մարդու իրաւանց համընդհանուր սկզբունքներուն բ) միջազգային իրաւունքի …

Continue reading

Արեւմտեան Հայաստանի հայոց ինքնորոշման իրաւունքի մասին հռչակագիրը

Շուշի, 17 դեկտեմբեր 2004թ.   Արեւմտեան Հայաստանի հայոց Ազգային Խորհուրդը տարագիր հայ ժողովուրդի միասնական կամքը արտայայտելով, բոլոր հայերու ձգտումներուն իրականացման եւ պատմական արդարութեան վերականգնման յանձնառու հայ ազգի ճակատագրին հանդէպ իր պատասխանատւութեան գիտակից, մարդու իրաւունքներու հռչակագրի համընդհանուր սկզբունքերուն եւ առհասարակ միջազգային իրաւունքով ընդունուած չափանիշներուն հիմնուելով Ժողովուրդներու ինքնորոշման իրաւունքը կիրառելով՝ ԿԸ ՅԱՅՏԱՐԱՐԷ Արդարութեան վրայ հիմնուած ժողովրդավար ընկերութեան …

Continue reading

Enjoy this blog? Please spread the word :)